Bloggens historia

Något roligt som hände mig våren 2011 var när jag sökte ett fritidshus att hyra på Blocket och upptäckte en annons om att en kolonistuga på Lidingö var till salu. Jag hade promenerat förbi den hundratals gånger under åren och undrat vem som lämnat något så fint så tomt och fult. Jag gav den nytt liv och det berikade tre år av mitt liv. Det var då jag började blogga. Efter att ha saknat att skriva av mig och dokumentera nya äventyr blommar nu bloggen upp igen med mycket häst- och hundliv i Södermanland.

Så här skrev jag när det började:

Jag står med mina jämtländska rötter i god samklang med den karga och vildvuxna skogstomten med vackra stenar, mossar och väderformade träd av alla dess slag. Trädgården är mer en fjällvandring än odlingsbar ..

Natur och djur har alltid berikat mig och varit viktigt. Upptäckten i mogen ålder att jag saknar så mycket kunskap visar sig tydligt nu. Jag lär mig nytt varje dag i min lilla stuga.

Grönstakolonin från 1910 räknas som Sveriges första sportstugeområde. Området har mycket av sin ursprungliga prägel i behåll. Grönsta kyrkoherdeboställe och den äldre komministerbostaden är exteriört väl bevarade. Vid Täcka Udden finns Sve-riges första flyghangar. Hangaren liksom verkstaden och uppfinnaren Carl Rickard Nybergs villa är sedan 1985 byggnadsminne.

Grönstakolonin, som anlades 1910, är förmodligen Sveriges äldsta sportstugeområde. Initiativtagare var ingenjören Stig Milles.

Grönstakolonin var namnet till trots inget egentligt kolonistugeområde om man med koloni avser odlingslotter. Nej, Grönstakolonin var från första början ett sportstugeområde. Här var det primära inte odling av nyttiga grönsaker utan viktigast var att få tillfälle att vistas i fria naturen. Sportstugorna i Grönsta var avsedda att användas även under den kalla årstiden.

Milles hyrde från början ett markområde invid Askrikefjärden av Lidingö församling. Han delade upp området i 5 tomter och hyrde i sin tur ut dessa till hugade spekulanter som där lät uppföra små stugor.

Hyran för tomterna var 1911 30 kronor per år. Området blev populärt och snart fanns där ett tiotal stugor. De första stugorna var mycket lika varandra i plan och exteriör. Byggnadsstommen bestod av plank klädd med rödmålad, liggande panel och vita snickerier. Fönstren var tätspröjsade och de branta taken täckta med tjärpapp. En karaktäristisk detalj på de äldsta husen är de krysställda, nästan spaljé-liknande listerna mellan stuggolvet och mark-planet.

På fotografier tagna 1914 ser man att det inte fanns någon egentlig tomtindelning. Husen ser ut att ligga på en öppen allmänning. Genom området gick då som nu en liten smal stig.

Växtligheten i Grönstakolonin är frodig med prunkande rabatter och bersåer och de flesta tom-terna kringgärdade av häckar.

Grönsta kyrkoherdeboställe från 1910 ritades av arkitekten Per Hallman. Byggnaden är uppförd i en enkel jugendbarockstil med slätputsade murar och tegeltäckt tak. Takresningen är ansenlig och fasa-den domineras av två sidofrontoner.

Den äldre prästgården från 1820-talet, som ligger alldeles intill, är en tämligen välbevarad gårdsbildning med manbyggnaderna samlade kring en gårdsplan och med de timrade uthusen placerade vid sidan av.

Täcka Udden ligger strax nordost om Grönsta. Här bodde och verkade vid 1900-talets början uppfinnaren Carl Rickard Nyberg. Nyberg, som i början av sin karriär hade uppfunnit och utvecklat den fotogendrivna blåslampan, arbetade åren kring sekelskiftet med att utveckla ett svenskt flygplan. 1908 lät han därför uppföra en hangar vid Täcka Udden, Sveriges första flyghangar. Under vintermånaderna, då isen låg på Askrikefjärden, genomförde han sina flygexperiment med ångdrivna flygmaskiner.

Hangaren är en rödmålad träbyggnad med karaktäristiskt utformat plåttak. Den ena gavelväggen är öppningsbar och planen kunde skjutas på räls ned till sjöstranden.

”Flyg-Nybergs” bostadshus från 1906 är en villa : jugendstil med inslag av amerikansk ”stick-style”. Själva byggnadskroppen är i det närmaste kubisk och fönstren bär också drag av jugend med sin långsmala form och täta spröjsning i den övre delen. Ytterväggarna är täckta med rödmålade träspån, eller ”sticks” som det kallades i Amerika (”stick-style”). Det mjukt svängda taket är klätt med plåt.

Elsa af Trolle …

Hon behöver nämnas i detta sammanhang denna enastående och imponerande författarina. Hon har bott i ett av torpen och har skrivit ”Tio år på torpet”. Det är fantastiskt att sitta nerskjunken mot en sten i mossan och läsa hennes naturskildringar ur samma fält och skogar för 72 år sedan.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s